Symposium TOPGGz: Fit for the Future

Jaarlijks organiseert TOPGGz een congres voor professionals, beleidsmakers, bestuurders, samenwerkingspartners en patiëntvertegenwoordigers in de ggz. In 2024 wordt, mede ter ere van het afscheid van Ellen Mogendorff als directeur van TOPGGz, in plaats van het congres een symposium georganiseerd.

Voorlopig programma

In het voorlopige programma van het TOPGGz-symposium wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van TOPGGz en worden voorbeelden van veelbelovende ontwikkelingen en innovaties gepresenteerd. Daarmee is de middag tevens een eerbetoon aan vertrekkend directeur Ellen Mogendorff, die vanaf de start van de stichting in 2007 de drijvende kracht is geweest en TOPGGz ‘fit for the future’ heeft gemaakt. Tijdens het symposium wordt op gepaste wijze afscheid van haar genomen. 

Waar en wanneer

Woensdag 26 juni 2024 van 14.00 uur tot 18.00 uur
Mariënhof
Kleine Haag 2
3811 HE  Amersfoort

Aanmelden

Deelname aan het TOPGGz-symposium op 26 juni 2024 is kosteloos, we nodigen je graag uit als onze gast. Echter, de organisatie van het symposium brengt hoge kosten met zich mee. Daarom doen we een beroep op tijdige annulering of het sturen van een vervangende deelnemer, indien je onverhoopt niet kunt deelnemen aan het symposium. Voor meer informatie verwijzen we je naar de annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden is mogelijk voor het plenaire programma en de borrel, voor alleen het plenaire programma of voor alleen de borrel. Tijdens de borrel is er de gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van Ellen Mogendorff. 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de beroepsverenigingen van de NVvP, FGzPt en V&VN.

Cadeauwens

Mocht je Ellen een cadeau willen geven, dan waardeert zij een bijdrage aan Alzheimer Nederland. Bekijk hier meer informatie over deze wens. Ook tijdens het symposium is er gelegenheid tot doneren. 

Back to top