Piet Mondriaanplein 25 Amersfoort

Missie TOPGGz

Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren zodat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben, transparant, toegankelijk, (kosten) effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria.

Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz.

Kerntaken

Het is de ambitie van TOPGGz om met het vaststellen van hoogspecialistische ggz (certificering) en het faciliteren en stimuleren hiervan een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van patiënten in de ggz. 

TOPGGz heeft drie kerntaken:

  • Het certificeren van hoogspecialistische ggz met het TOPGGz keurmerk
  • Het inzichtelijk maken wat de meerwaarde is voor de patiënt.
  • Het ondersteunen van de afdelingen bij het uitvoeren van de topklinische functies.

In het Strategisch Plan TOPGGz 2015-2020 'Experts in complexe zorg' kun je alles lezen over de strategische keuzes, positionering en prioriteiten van TOPGGz.

Strategisch Plan

Het bestuur

Het TOPGGz-bestuur bestaat uit zes bestuursleden (allen voorzitters of leden Raden van Bestuur van participerende instellingen) en een onafhankelijk voorzitter.

Prof. dr. Werner Brouwer

Prof. dr. Werner Brouwer

Hoogleraar Gezondheidseconomie Erasmus School of Health Policy & Management

Voorzitter bestuur TOPGGz Lid Dagelijks Bestuur  
Ernst Klunder

Drs. Ernst Klunder

Voorzitter Raad van Bestuur Dimence Groep

Portefeuille: Positionering en samenwerking met stakeholders
Marc Blom

Dr. Marc Blom

Lid Raad van Bestuur / psychiater Parnassia Groep

Portefeuille: Informatieverspreiding en kennis netwerken
Elsbeth de Ruijter

Drs. Elsbeth de Ruijter

Voorzitter Raad van Bestuur GGz inGeest

Portefeuille: Certificering en professionele trots
Lex de Grunt

Drs. Lex de Grunt CMA RI

Lid Raad van Bestuur Stichting Altrecht

Portefeuille: Bekostiging en stelsel
Jan WIlde Reerds

Drs. Jan Wilke Reerds

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Centrum '45

Vice-voorzitter, penningmeester Lid Dagelijks Bestuur
Cecile Exterkate

Dr. Cecile Exterkate

Lid Raad van Bestuur Pro Persona

Portefeuille: Kwaliteit, innovatie en patiëntenperspectief

Bureau

De werkzaamheden van TOPGGz worden uitgevoerd door het bureau.
Bij het bureau zijn zes medewerkers werkzaam.

Ellen Mogendorff

Drs. Ellen Mogendorff

Directeur

Katrien de Ponti

Drs. Katrien de Ponti

Senior projectleider

Carola van 't Hof

Carola van 't Hof

Medewerker bureau en projecten

Karin Hakkert

Karin Hakkert

Secretaresse

Rianne Elderkamp

Rianne Elderkamp

Secretaris

Netwerkorganisatie

TOPGGz is een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat rond verschillende relevante thema’s netwerken zijn opgericht waar de deelnemende instellingen professionals voor afvaardigen en waarin we gezamenlijk werken aan het verbeteren van topklinische functies en het inzichtelijk maken van de uitkomsten hiervan. Op deze wijze is de betrokkenheid van de deelnemende instellingen bij elkaar en bij het TOPGGz initiatief groot en kan gebruik maken van de kennis en ervaring binnen de instellingen. Het bureau heeft een faciliterende rol.
Er zijn netwerken rondom de volgende thema’s

  • Certificering
  • Kwaliteit en doelmatigheid
  • Bekostiging
  • PR en communicatie
Back to top