Drs. Walter Franken

Walter Franken
Raad van Bestuur de Viersprong

Portefeuille: penningmeester, vice-voorzitter en lid Dagelijks Bestuur, bekostiging.

Back to top