Workshops TOPGGz-congres 2023

TOPGGz-congres

 

Workshops: lessen en inspiratie uit de praktijk van consultatie

In alle workshops wordt na een korte introductie van het onderwerp c.q. het specialisme in kwestie, aan de hand van casuïstiek ingegaan op de praktijk van consultatie en advies. Dit levert voor deelnemers kennis over en inzicht in de mogelijkheden, vragen en opbrengsten van consultatie op en hoe dit bijdraagt aan nieuw perspectief op herstel voor patiënten en naasten. Wat betekent dat voor je eigen professionele praktijk?

Workshop 1

Middelengebruik, verslaving en comorbiditeit 

Consultatie is een belangrijke manier van kennisoverdracht - Welke consultatievragen worden gesteld over verslaving als comorbiditeit? Hoe pak je dat aan en wat kunnen consultatievragers ermee?

dr. Harmen Beurmanjer, psycholoog - NK Vught detox, diagnostiek en behandeling (Novadic-Kentron)
Nicolle van Mil, klinisch psycholoog-psychotherapeut
- NK Vught detox, diagnostiek en behandeling (Novadic-Kentron)
Katinka Damen, gz-psycholoog, programmamanager - Novadic-Kentron

Workshop 2

Hoogspecialistische consultatie met behulp van 123Consultatie

Hoe consultatievraag en -aanbod beter tot elkaar komen met een slimme app. Wat zijn de ervaringen uit de pilot? Welke kansen en risico’s zien deelnemers vanuit hun eigen praktijk?

drs. Anke Lahuis, psychiater - ARQ Centrum’45 (ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum)
dr. Ellen Klaassens, klinisch psycholoog - ARQ Centrum’45 (ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum)
Magda Langemaire, manager - ARQ Centrum’45 (ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum)

Workshop 3

Consultatie in de Ouderenpsychiatrie

Aan de hand van casuïstiek van drie TOPGGz-afdelingen voor Ouderenpsychiatrie wordt verkend wat consultatie te bieden heeft bij de combinatie van psychiatrische problematiek en dementie, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen bij oudere patiënten.

dr. Sjacko Sobczak, psychiater - Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (Mondriaan)
prof. dr. Eric van Exel, psychiater - Centrum voor Ouderen en Neuropsychiatrie (GGZ inGeest)
dr. Arjan Videler, psychotherapeut, gz-psycholoog - PersonaCura (GGz Breburg)
Tilly Cordia, psychiater - PersonaCura (GGz Breburg)

Workshop 4

Geeft de leidraad 'Consultatie en advies in de kinder- en jeugdpsychiatrie' (NVvP) in de praktijk voldoende houvast voor een goed resultaat?

Hoe helpt de leidraad 'Consultatie en advies in de kinder- en jeugdpsychiatrie' (NVvP) consultvragers en consultgevers? Hoe draagt dit bij aan herstel voor kinderen en hun ouders? En hoe helpt de inzet van consultatie de doorstroom te bevorderen?

prof. dr. Wouter Staal, psychiater - Centrum Jonge Kind, Zorglijn Autisme-ADHD (Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen) (Karakter)

Workshop 5

K-EET en K-EETi: consultatie bij eetstoornissen

K-EET is een netwerk van eetstoornisbehandelaars die samenwerken in het bouwen aan verbetering in de zorg voor jongeren met een eetstoornis. K-EETi is een consultatielijn, waar dagelijks een hulpverlener beschikbaar is voor het geven van consultatie aan collega-hulpverleners. In deze workshop wordt ingegaan op de opbouw van dit netwerk. Met casuïstiek wordt geïllustreerd wat dit betekent voor professionals en patiënten.   

prof. dr. Annemarie van Elburg - Altrecht Rintveld Eetstoornissen
Monika Scholten, projectleider K-EET

Workshop 6

Somatiek en psychiatrie: uitdagende consultatievragen

Hoe draagt consultatie bij aan hernieuwd behandelperspectief voor patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten? Welke uitdagingen kom je tegen als consultvrager en als consultgever en hoe pak je het aan?

dr. Mirte Hulscher-Ruks, psychiater - Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
dr. Lineke Tak, psychiater - Dimence Alkura, Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Back to top