Samenwerking TOPGGz en CCE

TOPGGz en CCE bundelen sinds het najaar van 2021 de krachten en maken actief gebruik van elkaars expertise bij hoogspecialistische consultaties aan professionals. 

De samenwerking is gericht op het stimuleren en effectiever inzetten van hoogspecialistische consultaties als de behandeling van patiënten met complexe zorgvragen stagneert of onvoldoende aanslaat. Wanneer professionals (eerder en/of vaker) consultatie vragen, biedt dit patiënten nieuw perspectief op herstel, blijft de behandelrelatie (langer) in stand, is er minder aanleiding tot doorverwijzing (wat kan helpen bij het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz) en is er sprake van duurzame overdracht van hoogspecialistische kennis en kunde naar professionals breed in de ggz-sector. TOPGGz en CCE zijn er dan ook van overtuigd dat patiënten, professionals, de sector en de samenleving hier beter van worden. 

Partijen nemen gezamenlijk initiatieven om meer bekendheid te geven aan mogelijkheden van consultatie, willen beter inzichtelijk maken wat hoogspecialistische consultatie oplevert voor professionals in hun zorg voor patiënten en hoe zij hun samenwerking daarin verder kunnen versterken. 

Pilot

Er is gestart met een pilot rondom een aantal specifieke aandachtsgebieden, te weten autisme, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en SOLK. De pilot heeft als doel meer kennis van elkaars werkwijzen en sterke punten op te doen, zowel op inhoud als op proces. Het gaat er om beschikbare kennis en expertise meer toegankelijk te maken voor de hele sector en vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. In een interview vertellen Anouk Lens van Rijn-Perquin, coördinator bij CCE, en Dineke Feenstra, manager en klinisch psycholoog bij de Viersprong over hun ervaringen uit de pilot.

Consultatieproject

Draagvlak

Consultatie is een actueel thema en de samenwerking kan daarom op groot draagvlak bij diverse partijen in de sector rekenen. Natuurlijk werken CCE en TOPGGz met al deze partijen samen om van de samenwerking een succes te maken.

Mirthe Hulscher-Ruks, psychiater en lead expert bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, gaf tijdens het TOPGGz-jubileumcongres 2022 een presentatie over het samenwerkingsproject met CCE.

Volgende fase consultatieproject TOPGGz en CCE van start

TOPGGz en CCE werken samen om de rol van consultatie in de ggz te versterken. Door het toevoegen van kennis en kunde aan bestaande behandelrelaties, wordt een nieuw perspectief op herstel gevonden en doorverwijzing van patiënten zoveel mogelijk voorkomen.

In fase 1 van het samenwerkingsproject hebben TOPGGz-afdelingen en CCE-coördinatoren rond vijf patiëntengroepen in elkaars ‘consultatiekeuken’ gekeken. De conclusie was dat het delen van kennis en kunde door samen te werken in consultaties in de praktijk veel meerwaarde oplevert. Het (eerder) stellen van een consultatievraag kan voor veel patiënten betekenen dat hun lopende behandeling een beter resultaat heeft of stagnatie voorkomen wordt. Daarom nemen CCE en TOPGGz het initiatief om te werken aan meer bekendheid van de diverse consultatiemogelijkheden voor complexe problematiek en meer bewustwording over dit thema bij behandelaren in de (s)ggz.

Met grote betrokkenheid van medewerkers van TOPGGz-afdelingen en CCE, maar ook vanuit NVvP, P3NL en V&VN en met steun van MIND, is nu gestart met de volgende projectfase (‘fase 2’). Hierin worden het consultatielandschap, het proces en de randvoorwaarden van consultatie beschreven, zodat voor professionals duidelijk is waar zij met hun consultatievragen terecht kunnen en hoe dat praktisch werkt. Daarbij worden ook de resultaten gebruikt die zijn opgehaald bij de op het NVvP-voorjaarscongres uitgevoerde enquête. Op het TOPGGz-congres van 4 oktober worden de eerste resultaten van projectfase 2 gepresenteerd.

Enquête NVvP-congres
Om op korte termijn consultatie en advies onder de aandacht te brengen bij behandelaren in de (s)ggz en zo het bewustzijn te vergroten, ondernemen TOPGGz en CCE allerlei initiatieven. Zo hebben zij samen een enquête afgenomen op het NVvP-voorjaarscongres in maart 2023. Behalve aandacht voor consultatiemogelijkheden, was een tweede doel relevante input ophalen voor het samenwerkingsproject.

Aan bezoekers van het congres zijn vragen gesteld over consultatie, hoe het werkt, wat er wel en niet gebeurt en kan, wat belemmeringen zijn en wat verbeteringen in het proces kunnen zijn.

Highlights resultaten
De enquête leidde tot geanimeerde gesprekken met de vijftig respondenten over hun persoonlijke ervaringen met consultatie en vele nuttige verbetertips.

De meest genoemde vorm van consultatie (ruim 62%) is collegiaal advies van directe collega’s. Met enige ruimte ertussen volgt daarna inzet van het persoonlijk extern netwerk (18%) en 8% overweegt consulteren van een andere instelling of CCE.

Medicatie, diagnostiek, systemische vraagstukken, doorverwijsmogelijkheden, euthanasie,  onduidelijke richtlijnen, huisartsen en complexe problematiek zijn veel voorkomende onderwerpen bij consultatie.

Belemmeringen om consultatie te vragen gaan vaak en vooral over tijd, geld en toegang; waar kun je terecht? hoe werkt dat? Hierbij speelt het persoonlijke netwerk ook weer een rol. Zeker wanneer je iemand niet persoonlijk kent, voelt het als  een extra drempel om diens tijd te vragen, is de veel gehoorde reactie.

Drempels om consultatie te vragen kunnen volgens de respondenten verlaagd worden door bijvoorbeeld een online overzicht van organisaties van consultatiemogelijkheden, meer laagdrempeligheid binnen organisaties voor collegiale vragen en advies, het faciliteren van netwerken en de TOPGGz-waaier. Ook is er behoefte aan inzicht in de praktische kant van consultatie. Informatie hierover verlaagt de drempels om consultatie te vragen.

In fase 2 van het samenwerkingsproject worden praktische producten gemaakt die aansluiten bij de vragen en drempels in de praktijk.

Presentatie eerste resultaten
Op het TOPGGz-congres op 4 oktober, dat volledig in het teken stond van consultatie en advies, werd de Consultatiewijzer ggz gelanceerd. De Consultatiewijzer ggz is een online informatieportaal, ontwikkeld op initiatief van TOPGGz en CCE. Het biedt een heldere uitleg voor zowel de professional die consultatie geeft als de professional die consultatie vraagt, over wat consultatie inhoudt en over het proces en het belang van consultatie.

Voor vragen over consultatie en/of het samenwerkingsproject kun je contact opnemen met Monique van Bueren.

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top