Consultatiewijzer ggz

 

Consultatiebelletje

Werk je in de ggz en heb je te maken met behandelvragen die dreigen te stagneren? Via consultatie wissel je kennis, kunde en inzichten uit. Zo geef je cliënten een nieuw perspectief op herstel, zonder dat verwijzing naar een andere hulpverlener nodig is.

De Consultatiewijzer ggz brengt de beschikbare informatie over consultatie overzichtelijk samen. Deze maakt je wijzer over consultatie vragen en geven en wijst je de weg in de mogelijkheden, processen en methodieken van consultaties.
 

Ik heb een consultatievraagIk geef consultatie

Meer informatie over de ConsultatiewijzerIk ben cliënt/naaste

 

De kennisdeling via consultatie draagt bij aan het vergroten van de effectiviteit van de ggz. Dit betekent voor:  

  • de cliënt - en eventuele naaste(n) - voor wie een consultatievraag gesteld wordt - inzichten op maat;
  • de consultatievrager en overige cliënten – duurzame kennisoverdracht, toepasbaar bij deze cliënt en andere cliënten met vergelijkbare problematiek;
  • de consultatiegever –meer inzicht in en kennis van consultatie vragen en mogelijkheden in de ggz-keten;
  • voor de maatschappij – juiste zorg op juiste plaats, terugdringen wachtlijsten, hogere kosteneffectiviteit.

 

De Consultatiewijzer ggz is continu in ontwikkeling. Je reactie en feedback zijn van harte welkom via de contactpagina.