Consultatie en advies

 

In de praktijk is een groeiende vraag naar ggz, een beperkte capaciteit van ggz-specialisten en de behoefte om voor de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden zichtbaar. De meeste behandelingen hebben het gewenste effect, maar in sommige gevallen stagneert de behandeling of slaat de behandeling niet aan. 

Een behandelaar kan in zo'n situatie een beroep doen op consultatie, advies of een second opinion. De expertise van alle TOPGGz-afdelingen is via consultatie beschikbaar voor alle ggz-professionals en hun patiënten. Hoogspecialistische consultatie is een laagdrempelige manier voor professionals om kennis te verwerven, om complexe situaties te doorbreken en hiermee een nieuw perspectief op herstel te bieden aan de patiënt binnen de lopende behandeling. 

Vind hier een TOPGGz-afdeling voor consultatie, advies of een second opinion op basis van instelling, specialisatie, leeftijd, behandelaanbod of locatie.

 

Om consultaties te stimuleren en effectiever in te zetten, is TOPGGz in 2021 een samenwerkingsverband aangegaan met Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Gezamenlijk realiseerden we een informatieportaal voor professionals: Consultatiewijzer ggz.

Hieronder een publicatie in het Tijdschrift voor Psychiatrie (2021;63 (12):895-899), waarin een aantal professionals van TOPGGz-afdelingen een inhoudelijk pleidooi houdt voor meer gebruik van consultatiemogelijkheden. Intensiever gebruik van consultatiemogelijkheden door behandelaars uit de specialistische ggz kan namelijk de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de zorg helpen verbeteren.  

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top