Zorgbetalers

 

Zowel de individuele zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland als de VNG zijn belangrijke partners om TOPGGz optimaal te faciliteren en te positioneren. Zij zijn samen met de Nederlandse ggz en andere partijen uit het HLA aan zet om het adequaat bekostigen van topklinische ggz te realiseren. TOPGGz speelt hierin een faciliterende rol door kennis vanuit de TOPGGz-afdelingen te ontsluiten en de toegevoegde waarde van hoogspecialistische zorg te presenteren. Zorgverzekeraars zijn hierin direct belanghebbend vanwege de gewenste beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg voor hun verzekerden en ook vanwege hun belang in de ontwikkeling van het vakgebied en inzicht krijgen in uitkomsten van zorg. De VNG zijn op dezelfde manier belanghebbend waar het de bekostiging van de kinder- en jeugspsychiatrie betreft. 

Inzetten op een constructieve samenwerking met zorgverzekeraars en de VNG op het gebied van beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg, adequate bekostiging van de topklinische taken en concentratie en spreiding heeft daarom een hoge prioriteit.  
 

Back to top