Voorbereiding en begeleiding

 

Om in aanmerking te komen voor het TOPGGz-keurmerk moet een afdeling (of een zorgprogramma, zorgpad of formeel netwerk) aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineert met het ontwikkelen van innovatieve behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Dit is vastgelegd in veertien criteria.

Is een afdeling er van overtuigd dat zij aantoonbaar aan alle criteria voldoet, dan kan ze besluiten op te gaan voor het keurmerk. Een visitatieprocedure vraagt de nodige voorbereiding van een afdeling en TOPGGz zal de afdeling hierbij begeleiden. De volledige visitatieprocedure duurt ongeveer een half jaar.

Indicatiegesprek

Voorafgaand aan een aanmelding voor een visitatie vindt een indicatiegesprek plaats. Vóór het indicatiegesprek vult de afdeling het quick scan-formulier in. Op basis daarvan wordt in een open gesprek gezamenlijk bekeken of de afdeling een reële kans maakt het keurmerk te verwerven.

Aanmelden en planning

Nadat het indicatiegesprek heeft plaatsgevonden en dit uitgewezen heeft dat een visitatie kansrijk is, kan de afdeling zich aanmelden en een visitatiedatum reserveren. Elk jaar zijn maximaal vijftien visitatiedata beschikbaar waarop een visitatie kan plaatsvinden.

Om een afdeling aan te melden moet het aanmeldformulier worden ingevuld en als pdf worden gemaild naar visitatiecommissie@topggz.nl. Belangrijk is dat het aanmeldformulier wordt ondertekend door de raad van bestuur van de instelling. De raad van bestuur waar de afdeling formeel aan rapporteert is namelijk verantwoordelijk voor het commitment aan de afdeling. 

Voor afdelingen die het TOPGGz-keurmerk al voeren, vindt standaard na vier jaar een hervisitatie plaats. Een afdeling ontvangt hierover tijdig bericht.

Informatiebijeenkomst

Het TOPGGz-bureau biedt begeleiding bij het voorbereiden van de visitatieprocedure. Jaarlijks organiseert TOPGGz daarvoor een (online) informatiebijeenkomst. Daarin wordt verteld aan welke criteria een afdeling moet voldoen, wordt toegelicht hoe een afdeling kan aantonen dat zij voldoet aan de criteria en wat zij moet doen om de visitatieprocedure in gang te zetten.  

Geïnteresseerd in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk? Of in voorbereiding op een (her)visitatie? Meer informatie vind je in de opname van de informatiebijeenkomst van juni 2022

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top