Voor wie is TOPGGz bestemd?

 

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts, POH of de (specialistische) ggz. Voor sommige patiënten blijkt een dergelijke behandeling echter niet voldoende, omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex en/of zeldzaam zijn en er vaak sprake is van therapieresistentie en co- of multimorbiditeit. Het gaat hierbij per definitie om patiënten die al (zeer) lang op zoek zijn naar een effectieve behandeling en vaak ten einde raad zijn. En waarvan de verwachting is dat zij zullen profiteren van een hoogspecialistisch zorgaanbod. Of om patiënten waarbij de focus ligt op het voorkomen van een ernstig, chronisch of complex beloop van de aanwezige psychische problematiek. 

Deze groep patiënten (naar schatting 5% van alle patiënten die in behandeling zijn in de Nederlandse ggz) heeft hoogspecialistische zorg nodig. Voor hen is TOPGGz bestemd. Op afdelingen met het TOPGGz-keurmerk (TOPGGz-afdelingen) kunnen zij profiteren van hoogspecialistische patiëntenzorg, wat hen een nieuw perspectief op herstel kan bieden.

TOPGGz-afdelingen richten zich op een duidelijk omschreven doelgroep. Dit kan zowel een diagnostische doelgroep zijn (denk aan patiënten met een depressie of angststoornis), het kan echter ook een meer algemeen geformuleerde specialisatie betreffen (zoals LVB en verslaving, transdiagnostische problematiek, infants of neuropsychiatrie). 

Back to top