Visitatieprocedure

 

Om het keurmerk te verwerven of te behouden doorloopt een afdeling (gedurende de visitatieprocedure de 'te visiteren eenheid’ genoemd) een visitatieprocedure die ongeveer een half jaar duurt. 

Na aanmelding voert de te visiteren eenheid uiterlijk acht weken voordat de visitatie plaatsvindt een interne audit uit. Hierin wordt door de te visiteren eenheid de naleving van de criteria schriftelijk onderbouwd, daar waar vereist met behulp van standaard formats.

Na de interne audit vindt de daadwerkelijke visitatie plaats, waarin uitgebreid en samen met de te visiteren eenheid wordt stil gestaan bij alle criteria

De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatieteam. Een visitatieteam kent voor elke visitatie een andere samenstelling bestaande uit een van de voorzitters van de visitatiecommissie, de directeur, senior adviseur of manager bureau en certificering van TOPGGz, twee leden van de visitatiecommissie en een van de secretarissen van TOPGGz. 

Het visitatieteam verzorgt, na hoor en wederhoor, het visitatieverslag ten behoeve van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt de visitatie en adviseert het TOPGGz-bestuur over het wel of niet toekennen van het TOPGGz-keurmerk. Het bestuur neemt in de bestuursvergadering, die vier keer per jaar plaatsvindt, het definitieve besluit over de toekenning van het TOPGGz-keurmerk. 

Een schematische weergave van de visitatieprocedure vind je hier.

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top