Vervolg ervaringsverhaal brandstichting

Heimelijke wraakneming
Als Jan op een avond de hond gaat uitlaten, volgt Luci hem en ziet hem de woning binnengaan van haar beste vriendin. Luci: Toen ik het er later met Jan over had, ontkende hij dat er iets tussen hen was. Maar ik geloofde het niet. Daarna ging het steeds slechter tussen ons. We hadden steeds vaker ruzie maar konden samen niet goed praten over onze problemen. Ik voelde me steeds ongelukkiger en wist me geen raad meer.
Dan ontdekt Jan krassen in de vorm van een kruis op zijn verzameling langspeelplaten. Luci zegt hier niets van te weten. Na twee maanden gaat Jan uiteindelijk bij Luci weg. Hij trekt al snel in bij Luci's beste vriendin Coba. Drie dagen nadat Jan is vertrokken, vindt zijn vriendin haar auto uitgebrand terug. Op het portier van de auto van Jan zijn ingekerfde kruizen terug te vinden. Luci wordt gehoord maar moet bij gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Maar als twee maanden later het halletje van Coba's flat in brand staat, is op beveilingscamera's te zien hoe Luci zich daar uit de voeten maakt.

TBS met voorwaarden
Luci wordt opgepakt en uiteindelijk veroordeeld tot TBS met voorwaarden. Ze wordt opgenomen op een gemengde afdeling van de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen. De rechter oordeelt dat ze daar de juiste hulp kan krijgen omdat er in de kliniek veel kennis aanwezig is over brandstichting. De behandelaars werken nauw samen met een onderzoeksafdeling waar meerdere promovendi onderzoek doen naar brandstichting. Uit de diverse onderzoeken komt naar voren dat Luci een vrouw is die haar impulsen slecht kan beheersen. Ze heeft een alcoholverslaving en heeft moeite om zich te hechten aan mensen. Haar relaties beginnen vaak heftig en intens, maar eindigen al snel in een teleurstelling. Luci kan slecht opkomen voor haar eigen belangen, maar heeft ook weinig oog voor de behoeftes van haar omgeving. Haar delict wordt gezien als een uiting van wraak, nadat zij door Jan werd bedrogen.

Groepsbehandeling
In de FPK krijgt Luci een groepsbehandeling. Doel van de behandeling is dat ze haar impulsen beter leert beheersen. Onder andere door bewuster stil te staan bij wat er van binnen in haar gebeurt op het moment dat ze zich gekrenkt of in de steek gelaten voelt. Maar ook dat ze rekening leert houden met andere mensen in haar omgeving. Daardoor kan ze beter begrijpen waarom een ander iets doet. Zo kunnen problemen en conflicten voorkomen worden. Daarnaast krijgt ze een behandeling voor haar alcoholverslaving.

Conflict met de groep
Luci ontdekt tijdens de groepsbehandeling dat ze het slecht verdraagt wanneer groepsgenoten haar vergeten of negeren. Ik trek me dan in mezelf terug. Ik weet niet hoe ik het dan moet zeggen wat me dwars zit. Er volgt een heftig conflict met de groep wanneer een groepsgenoot per toeval ontdekt dat ze een schoonmaakmiddel in een plantenbak van een medepatiënt leeggiet. Nadat de ergste ruzie is gesust lukt het haar om samen met medepatiënten en behandelaars te onderzoeken wat de betekenis is van haar (wraak)actie. Na dat gedoe met die plant en hoe we er steeds weer over gepraat hebben, snap ik mijn eigen gevoelens en boosheid beter. Na ongeveer 1,5 jaar behandeling is Luci in staat om te gaan met conflicten, zonder zich terug te trekken of heimelijk wraak te nemen. Ze wordt ervaren als iemand die meer oog heeft voor anderen.

Risicotaxatie en Terugvalpreventieplan
Voordat ze de kliniek verlaten kan, wordt met behulp van een gestructureerde risicotaxatie ingeschat of het risico op terugval in delicten voldoende is verminderd. En voor zij daadwerkelijk naar Rotterdam terug gaat, wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat Luci kan doen als ze een terugval heeft. Ook wordt er nazorg geregeld. Een medewerker van het FACT-team zal Luci de komende tijd begeleiden.

De beschreven situatie is aan de werkelijkheid ontleend, de naam en persoonlijke omstandigheden zijn veranderd.

Back to top