TOPGGz-congres 2021 'Naar perspectief op herstel'

Een nieuw perspectief op herstel bieden aan patiënten met de meest complexe zorgvragen. Dat is waar TOPGGz-afdelingen primair voor staan en wat tegelijkertijd ook hun grootste uitdaging vormt. Een interessante paradox die nieuwsgierig maakt. Want: hoe doen deze afdelingen dit dan? Dát hebben vooraanstaande professionals van diverse TOPGGz-afdelingen samen met verschillende ervaringsdeskundigen op 30 juni tijdens het online TOPGGz-congres 2021 laten zien! 

Dankzij alle sprekers en de bijna 300 zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en patiëntvertegenwoordigers die via een livestreamverbinding aan het congres deelnamen, hebben we van de middag een groot succes kunnen maken.

Blik terug op de bijzondere en inspirerende middag op deze congrespagina. Kijk of luister nog eens iets terug via de after movie, de volledige videobeelden uit de livestream én de PDF's van de diverse presentaties. Of lees hoe de deelnemers het congres ervaren hebben. Hieronder vind je het allemaal! 

Wil je het TOPGGz-congres volgend jaar zeker niet missen? In 2022 zal het congres op een woensdag in oktober plaatsvinden. Hou onze communicatiekanalen in de gaten voor de definitieve datum en locatie. We zien je graag (terug) volgend jaar!

Programma

Het TOPGGz-congres 2021 kende een afwisselend programma van lezingen, videocompilaties, interviews en duo presentaties van behandelaar en ervaringsdeskundige.

Professionals van diverse TOPGGz-afdelingen presenteerden de nieuwste ontwikkelingen in de ggz en lieten zien hoe ze met topklinische zorg, onderzoek en innovaties een nieuw perspectief op herstel bieden aan patiënten met zeer complexe zorgvragen. Deze professionele kijk op herstel werd uiteraard gelardeerd met praktijkervaringen; patiënten en ervaringsdeskundigen vertelden hoe zij de zorg ervaren en hoe zij zelf betrokken zijn bij innovaties.

Zo ging drs. Jacobine Geel, bestuursvoorzitter van de Nederlandse ggz, in gesprek met ervaringsdeskundigen en behandelaren over co-creatie, shared decision making en gezamenlijk innoveren. De rol van ervaringsdeskundigen en hun autonomie bij behandelingen is aantoonbaar waardevol en wordt daarom steeds belangrijker. Indrukwekkend om te horen wat er allemaal op de TOPGGz-afdelingen gebeurt en hoe patiënten daar aan kunnen bijdragen!

De middag werd afgesloten door drs. Kees Lemke, voormalig bestuurder van GGNet en voorzitter van het landelijke platform Herstel voor Iedereen. Hij reflecteerde in zijn speech op lovende wijze op het congresthema.  

In tegenstelling tot voorgaande jaren, werden tijdens het TOPGGz-congres 2021 geen keurmerken uitgereikt. Vanwege het niet doorgaan van het congres in 2020, vonden we voor de keurmerkuitreikingen van dat jaar een alternatief in de zgn. TOPGGz-keurmerk tour. Dit initiatief wordt zo enthousiast ontvangen door de afdelingen, dat we ervoor hebben gekozen dit voorlopig voort te zetten.

TOPGGz-congres 2021 in beeld

Er is op verschillende manieren terug te blikken op het TOPGGz-congres 2021. Afhankelijk van je specifieke (informatie)behoefte, kies je jouw voorkeur hieronder. 

Weinig tijd en in vogelvlucht terugblikken op het congres? Omdat je het dit jaar hebt moeten missen of gewoon, omdat je de sfeer en de inhoud nog eens wilt beleven? Bekijk de after movie.

Een bepaalde presentatie zelf nog eens rustig doorlezen? Bekijk de PDF's van de presentaties.

Een specifieke presentatie in detail terugzien of opnieuw beluisteren en de inhoud goed tot je nemen? Bekijk dan de volledige videobeelden van iedere presentatie hieronder.

Videobeelden presentatie 1 'Geïntegreerd behandelen van mensen met dubbele problematiek'

Videobeelden presentatie 2 'Perspectief op herstel bij therapieresistente depressie'

Videobeelden presentatie 3 'Jacobine Geel in gesprek met ervaringsdeskundigen en behandelaren over co-creatie'

Videobeelden presentatie 4 'Video impressie met patiëntervaringen over herstel bij ernstig trauma'

Videobeelden presentatie 5 'Intensieve ambulante traumabehandeling'

Videobeelden presentatie 6 'Wat leren we van kwalitatief onderzoek?'

Videobeelden presentatie 7 'Reflectie op het congresthema'

Ervaringen deelnemers

Net zo divers als het programma, waren de deelnemers aan het TOPGGz-congres. Psychologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten, maar ook bestuurders, onderzoekers, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen. Hoe kijken zij terug op het TOPGGz-congres 2021? De meest spraakmakende en opvallende uitspraken vind je hieronder.

“Ik ben onder de indruk van de kennis en kunde van de sprekers op het #topGGz-congres 2021. Bomvol inhoud. Veel aandacht voor de #patiënten, wat de hoge kwaliteit van behandeling voor hen betekent, en boordevol inspirerende energie voor verdere verbetering van de #topreferente #ggz-zorg."

”Online is toch verbindender dan ik dacht. Echt iets om in de toekomst vast te houden.”

“Dapper, alle ervaringsdeskundigen die bij dit congres aan het woord zijn geweest!”

“Gaaf om deze ontwikkelingen te mogen volgen. Het markeert weer hoe belangrijk een goed georganiseerde topreferente ggz is voor de innovatieve kracht van de sector. Daar worden de patiënten uiteindelijk beter van.”

“Mooi, ruim aanbod van de verschillende TOPGGz-afdelingen en goede afwisseling.” 

“Ik verheug me op het volgende live congres!”

“Vooral erg fijn om te zien dat onder 'actuele ontwikkelingen' wordt geschaard: het meer herstelgericht werken, verbreding naar persoonlijk en sociaal-maatschappelijk herstel ipv alleen/vooral symptomatisch, het serieuzer nemen van ervaringsdeskundigen, zelfmanagement en kwalitatief onderzoek.”

"Ik vond het een goed verzorgd, informatief en leuk congres!"

Accreditatie

De accreditatiecommissies van de beroepsverenigingen NVvP, FGzPt en Verpleegkundig Specialisten hebben drie accreditatiepunten toegekend aan het congres in het kader van nascholing van de verschillende beroepsgroepen.

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten is door de verschillende accreditatiecommissies een inhoudelijke toets die na het congres gemaakt én behaald dient te worden verplicht gesteld. Deze toets hebben we direct na het congres verstuurd aan alle deelnemers die hebben aangegeven voor accreditatie in aanmerking te willen komen.

Heb je de toets niet ontvangen of mocht je alsnog voor accreditatie in aanmerking willen komen en de toets willen maken, neem dan contact met ons op via info@topggz.nl of via telefoonnummer 033-4450678. Hier kun je ook terecht met andere vragen of suggesties. 

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top