Samenwerken in netwerken

 

Netwerkvorming is binnen de ggz in opmars. Het gaat daarbij om verschillende soorten netwerken waar ook TOPGGz-afdelingen mee te maken krijgen.

Netwerkvorming betekent iets voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het topklinische aanbod van deze afdelingen. Het vormen van een gezamenlijke visie daarop is wenselijk. Bovendien kan samenwerking kan helpen uitkomsten te optimaliseren en de (kwaliteit van) zorg te verbeteren. TOPGGz organiseert daarom regelmatig invitational conferences rondom het thema samenwerken in netwerken.

In oktober 2021 vond de eerste invitational conference plaats. Deze conferentie had ten doel meer zicht te krijgen op netwerken en om gezamenlijk een visie te vormen over de betekenis van netwerkvorming voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het topklinische aanbod van TOPGGz-afdelingen. Er zijn diverse vormen van samenwerken gerelateerd aan de TOPGGz-afdelingen gepresenteerd en de do’s en don’ts ervan zijn met elkaar besproken. Eén van de uitkomsten was dat het zinvol en wenselijk lijkt om als TOPGGz-afdelingen meer te gaan samenwerken als netwerk rondom een patiëntengroep. Lees het verslag van de conferentie met literatuurtips van deelnemers.

Op vrijdag 25 november van 10.00 uur tot 12.30 uur organisereert TOPGGz een tweede invitational conference. Tijdens deze conferentie wordt specifiek ingegaan op het samenwerken als netwerk rondom een patiëntengroep, een van de uitkomsten van de vorige conferentie. In het online programma presenteren diverse deskundigen hun ervaringen met dit type samenwerking: Santeon ziekenhuizen, De Borg en het TOPGGz-onderzoeksnetwerk Angst, Dwang en Trauma. Ook wordt ingegaan op hoe je als netwerk een visie op concentratie en spreiding kunt ontwikkelen. En de mogelijkheden om als afdelingen samen een zogenaamde ‘te visiteren eenheid’ te vormen en gezamenlijk op te gaan voor het TOPGGz-keurmerk worden gepresenteerd. Bekijk het programma en meld je aan via info@topggz.nl

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top