Positionering

 

TOPGGz richt zich op de topklinische ggz, maar is tegelijkertijd een verbindende factor voor de hele ggz. Ontwikkelde kennis en expertise wordt verspreid in de hele ggz, zodat alle patiënten met een hoogspecialistische zorgvraag hiervan kunnen profiteren op weg naar herstel. TOPGGz-afdelingen willen hun voorhoede positie als netwerk van expertisecentra hier actief voor inzetten, maar zij kunnen dit niet alleen. Daarvoor is samenwerking in een netwerk met alle relevante partijen noodzakelijk. 

TOPGGz werkt daarom nauw samen met de TOPGGz-afdelingen, (georganiseerde) patiënten, beroepsverenigingen, zorgbetalers en andere samenwerkingspartners om de patiëntenzorg te blijven verbeteren en een nieuw perspectief op herstel te blijven bieden aan patiënten met de meest complexe zorgvragen.

Essentieel is de samenwerking met en tussen de verschillende TOPGGz-afdelingen bij de verdere ontwikkeling van TOPGGz. MIND, de Nederlandse ggz, de beroepsverenigingen en de zorgbetalers zijn nu en in de toekomst de belangrijkste partners.

Daarnaast werkt TOPGGz op diverse concrete dossiers samen met verschillende kennisinstituten zoals Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Akwa GGZ, iMTA/ESHPM en universiteiten/UMC’s. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder verkend, uitgebouwd en geoptimaliseerd om zo onderzoek en innovatie binnen de TOPGGz-afdelingen te bevorderen. Tenslotte vindt ook via de TOPGGz-adviesraad afstemming en samenwerking plaats met partners en adviseurs uit diverse gremia.

Back to top