Positionering

 

TOPGGz richt zich op de topklinische ggz, maar is tegelijkertijd een verbindende factor voor de hele ggz. Ontwikkelde kennis en expertise wordt verspreid in de hele ggz, zodat alle patiënten met een hoogspecialistische zorgvraag hiervan kunnen profiteren op weg naar herstel. TOPGGz-afdelingen willen hun voorhoede positie als netwerk van expertisecentra hier actief voor inzetten, maar zij kunnen dit niet alleen. Daarvoor is samenwerking in een netwerk met alle relevante partijen noodzakelijk. 

TOPGGz werkt daarom nauw samen met de TOPGGz-afdelingen, (georganiseerde) patiënten, beroepsverenigingen, zorgbetalers en andere samenwerkingspartners om de patiëntenzorg te blijven verbeteren en een nieuw perspectief op herstel te blijven bieden aan patiënten met de meest complexe zorgvragen.

Essentieel is de samenwerking met en tussen de verschillende TOPGGz-afdelingen bij de verdere ontwikkeling van TOPGGz. MIND, de Nederlandse ggz, de beroepsverenigingen en de zorgbetalers zijn nu en in de toekomst de belangrijkste partners.

Daarnaast werkt TOPGGz op diverse concrete dossiers samen met verschillende kennisinstituten zoals Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Akwa GGZ, iMTA/ESHPM en universiteiten/UMC’s. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder verkend, uitgebouwd en geoptimaliseerd om zo onderzoek en innovatie binnen de TOPGGz-afdelingen te bevorderen. Tenslotte vindt ook via de TOPGGz-adviesraad afstemming en samenwerking plaats met partners en adviseurs uit diverse gremia.

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top