Over TOPGGz

 

TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. TOPGGz geeft een krachtige kwaliteitsimpuls aan de geestelijke gezondheidszorg en heeft op deze manier op verschillende manieren een toegevoegde waarde voor betrokken partijen.

Toegevoegde waarde voor patiënten en hun naasten

 • Nieuwe verwijsmogelijkheden voor diagnostiek en een innovatief zorgaanbod; 
 • Consultatie, advies of een second opinion;
 • De juiste zorg op de juiste plaats en tijd;
 • Gepersonaliseerde topzorg (op basis van specialisatie); 
 • Een nieuw perspectief op herstel! 

Toegevoegde waarde voor ggz-professionals

 • Nieuwe consulatie-, advies- en verwijsmogelijkheden voor diagnostiek, second opinion en behandeling; 
 • Werken in een omgeving met mogelijkheden voor onderzoek naar en ontwikkeling van behandelingen, waarmee aanwezige kennis en kunde optimaal wordt benut.

Toegevoegde waarde voor zorginstellingen 

 • Steeds betere, hoogspecialistische patiëntenzorg;
 • Criteria om academisering vorm te geven en kwaliteitsverbetering concreet te maken; 
 • De kwaliteitsvisitatie door vakgenoten wordt door professionals als stimulerend en enthousiasmerend ervaren;
 • Gevoel van trots in de hele organisatie;
 • Erkenning en profilering van de topklinische status;
 • Hoge werktevredenheid; aantrekken, binden en behouden van gemotiveerde (top)professionals;
 • Een match met de meest kansrijke patiëntenzorg bevorderen (zo weinig zorg als mogelijk, zo veel zorg als nodig).

Toegevoegde waarde voor zorgbetalers (zorgverzekeraars en gemeenten)

 • De gewenste beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg;
 • Het TOPGGz-keurmerk is een kwalitatieve garantie voor hoogspecialistische zorg voor alle verzekerden/inwoners;
 • Inzicht in uitkomsten van zorg. 

Toegevoegde waarde voor de samenleving

 • Ontwikkeling en verbetering van de topklinische ggz; 
 • Perspectief bieden op herstel van patiënten met een hoogspecialistische zorgvraag; 
 • Aantoonbaar inzichtelijk maken van resultaten en effecten; 
 • Preventie van complex beloop en voorkomen van chroniciteit.

Voor wie is TOPGGz bestemd?
Missie, visie en kerntaken
TOPGGz-congres
Organisatiestructuur
Positionering
Netwerkorganisatie

Back to top