Netwerkorganisatie

 

Alle TOPGGz-afdelingen vormen met elkaar een netwerk van experts in complexe zorg. TOPGGz is dan ook een netwerkorganisatie die haar kerntaken realiseert samen met dat netwerk. Rondom de kerntaken en verschillende thema's is een structuur van verschillende commissies en netwerken opgezet, waarbij de stem en de rol van patiënten binnen de TOPGGz-processen altijd een belangrijk onderdeel vormt.

In structuren zoals het TOP-consortium, het Onderzoeksnetwerk Angst, Dwang en Trauma, de samenwerking met CCE of het Platform PR & Communicatie werkt TOPGGz samen met afgevaardigde experts vanuit de verschillende TOPGGz-afdelingen en/of samenwerkingspartners. Zo zijn de handen ineen geslagen om topklinische functies te verbeteren en de uitkomsten hiervan inzichtelijk te maken. Op deze wijze is bovendien de betrokkenheid bij elkaar en bij het TOPGGz-initiatief groot en kan gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring binnen de verschillende organisaties.

TOPGGz heeft in de netwerkstructuur vooral een faciliterende rol. Door de samenwerking tussen de TOPGGz-afdelingen onderling en met de samenwerkingspartners te faciliteren, bereikt TOPGGz resultaten voor patiënten en professionals in de topklinische ggz. 

TOPGGz zet haar faciliterende rol ook actief in ter ondersteuning van de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) om tot een adequate en structurele bekostiging te komen van zowel hoogspecialistische patiëntenzorg als de uitvoering van de topklinische taken. De focus en bijdrage ligt hierbij altijd op de inhoud, het proces én het voor het voetlicht brengen van de toegevoegde waarde van de topklinische ggz.

Netwerkstructuur TOPGGz

 

Back to top