Netwerkorganisatie

 

Alle TOPGGz-afdelingen vormen met elkaar een netwerk van experts in complexe zorg. TOPGGz is dan ook een netwerkorganisatie die haar kerntaken realiseert samen met dat netwerk. Rondom de kerntaken en verschillende thema's is een structuur van verschillende commissies en netwerken opgezet, waarbij de stem en de rol van patiënten binnen de TOPGGz-processen altijd een belangrijk onderdeel vormt.

In structuren zoals het TOP-consortium, het Onderzoeksnetwerk Angst, Dwang en Trauma, de samenwerking met CCE of het Platform PR & Communicatie werkt TOPGGz samen met afgevaardigde experts vanuit de verschillende TOPGGz-afdelingen en/of samenwerkingspartners. Zo zijn de handen ineen geslagen om topklinische functies te verbeteren en de uitkomsten hiervan inzichtelijk te maken. Op deze wijze is bovendien de betrokkenheid bij elkaar en bij het TOPGGz-initiatief groot en kan gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring binnen de verschillende organisaties.

TOPGGz heeft in de netwerkstructuur vooral een faciliterende rol. Door de samenwerking tussen de TOPGGz-afdelingen onderling en met de samenwerkingspartners te faciliteren, bereikt TOPGGz resultaten voor patiënten en professionals in de topklinische ggz. 

TOPGGz zet haar faciliterende rol ook actief in ter ondersteuning van de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) om tot een adequate en structurele bekostiging te komen van zowel hoogspecialistische patiëntenzorg als de uitvoering van de topklinische taken. De focus en bijdrage ligt hierbij altijd op de inhoud, het proces én het voor het voetlicht brengen van de toegevoegde waarde van de topklinische ggz.

Netwerkstructuur TOPGGz

 

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top