Missie, visie en kerntaken

 

Missie

TOPGGz staat voor het beoordelen, vaststellen en faciliteren van hoogspecialistische ggz, zodat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan hoogwaardige kwaliteitscriteria. TOPGGz beoogt hiermee de kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz te bevorderen. 

Visie

TOPGGz maakt zichtbaar waar in Nederland welk hoogspecialistisch zorgaanbod gecombineerd wordt met de uitvoering van topklinische taken innovatie, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling (gegarandeerd met het TOPGGz-keurmerk), zodat patiënten en hun naasten een geschikte TOPGGz-afdeling kunnen vinden. 

TOPGGz beoordeelt zorgafdelingen door middel van een onafhankelijk visitatieproces van hoge kwaliteit en stelt op die manier hoogspecialistisch zorgaanbod vast. Op deze manier wil TOPGGz zowel zorgprofessionals als de afdelingen inspireren en motiveren om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. 

Het TOPGGz-initiatief is geslaagd wanneer alle patiënten en hun naasten een hoogspecialistisch zorgaanbod kunnen vinden dat past bij hun zorgvragen en zij daarin een nieuw perspectief op herstel kunnen vinden.

 

Kerntaken

TOPGGz realiseert de ambitie die in de visie beschreven wordt door middel van onderstaande drie kerntaken.

  • Topklinische ggz certificeren met het TOPGGz-keurmerk;
  • Delen van kennis en informatie;
  • Faciliteren van TOPGGz-afdelingen bij het uitvoeren van hun topklinische functies.

Voor elk van deze kerntaken heeft TOPGGz strategische keuzes gemaakt. In het Strategisch Plan 2020-2025 'Netwerk van experts in complexe zorg' kun je alles lezen over de strategische koers van TOPGGz voor de komende vijf jaar. 

Kerntaken TOPGGz

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top