Ledenraad

 

In de ledenraad hebben de bestuurders (voorzitters en leden van de Raad van Bestuur) van de participerende instellingen zitting. De functie van de ledenraad is het adviseren van het bestuur van TOPGGz over de te volgen koers.

De ledenraad komt één keer per jaar bij elkaar samen met het bestuur en er is één keer per jaar een ledenraadpleging. Thema’s die besproken worden bij deze bijeenkomsten zijn onder andere de strategische- en inhoudelijke keuzes, de contributieregeling, de jaarrekening en de jaarlijkse begroting.

Back to top