Indicatiegesprek

 

Voorafgaand aan een aanmelding voor een visitatie, vindt een indicatiegesprek plaats op basis van het ingevulde quick scan-formulier. Het indicatiegesprek helpt om een inschatting te maken of en zo ja, wanneer een visitatie voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk het meest kansrijk is en wat hiervoor eventueel nog gerealiseerd moet worden door een afdeling. 

Neem bij het invullen van het quick scan-formulier de tekst van de criteria zo letterlijk mogelijk. Je kunt het formulier globaal invullen en eventuele vragen vermelden. Je hoeft de afzonderlijke criteria nog niet te onderbouwen. Dat gebeurt pas bij de interne audit, die deel uitmaakt van de daadwerkelijke visitatieprocedure.

Zorg ervoor dat TOPGGz een week voor het indicatiegesprek in het bezit is van het ingevulde quick scan-formulier. Mail het ingevulde formulier als PDF naar visitatiecommissie@topggz.nl

Je kunt een afspraak voor een indicatiegesprek maken via info@topggz.nl of 033 - 44 50 678. Het indicatiegesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Het is belangrijk dat degenen die vanuit de afdeling trekker van het proces zijn, aanwezig zijn bij het indicatiegesprek.

Tijdens het gesprek wordt het quick scan-formulier doorgenomen, worden alle vragen beantwoord en wordt samen besproken of en zo ja op welke termijn een visitatie realistisch kan zijn. 

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top