Decision tools

Decision Tools: de juiste zorg op de juiste plaats

Wat is een Decision Tool?

Een Decision tool is een instrument dat behulpzaam is bij de indicatiestelling. Het instrument maakt onderscheid tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor de specialistische ggz (2e lijn) en patiënten met ernstige complexe problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische ggz (3e lijn). Een Decision Tool is eenvoudig in het gebruik; het bestaat uit een paar items die door professionals in 2-5 minuten ingevuld kunnen worden. De totale score op de Decision Tool geeft direct aan wat de best passende behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. Een Decision Tool kan zowel in de intakefase worden ingezet als tijdens de behandeling wanneer onvoldoende resultaat wordt geboekt.

Hoe staat het met de wetenschappelijk onderbouwing van de instrumenten?

De Decision Tools zijn door het iMTA en inhoudsdeskundige experts ontwikkeld. Vervolgens zijn ze getest in de praktijk bij 1644 patiënten van diverse specialistische ggz-instellingen en TOPGGz-afdelingen. De psychometrisch eigenschappen van de instrumenten zijn goed. Ze zijn betrouwbaar en valide. Er zijn 3 artikelen gepubliceerd in verschillende gezaghebbende wetenschappelijke  tijdschriften.

Wat heeft een patiënt aan een Decision Tool?

In de ggz is het al langer een probleem dat patiënten niet altijd de juiste zorg krijgen, passend bij de ernst van hun problematiek. Om een onnodige lijdensweg te voorkomen, wil je dat een patiënt zo snel mogelijk naar de juiste behandelsetting wordt verwezen. Zodat het risico op over-en onderbehandeling kleiner is en de kans op een succesvolle behandeling groter. Met de decision tool kan de professional na de intake meteen zien wat de meest aangewezen behandelsetting is: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. Voor de patiënten is er een toelichting op de Transdiagnostische Decision Tool beschikbaar. Met de toelichting kun je samen met de patiënt (en diens partner of familielid) de mogelijkheden voor behandeling en ondersteuning bespreken.

Wat heeft een TOPGGz-afdeling aan een Decision Tool?

Om het TOPGGz-keurmerk te verwerven en behouden moet een afdeling kunnen aantonen dat zij patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen behandelen. Dit kan onderbouwd worden met een van de Decision Tools. De TOPGGz-afdeling kan met de Decision Tool ook goed beoordelen of een patiënt geschikt is voor het zorgaanbod van hun afdeling. En de afdeling kan met de Decision Tool aan bijvoorbeeld verzekeraars laten zien dat zij patiënten met ernstige complexe problemen behandelen.

De Transdiagnostische Decision Tool

Vanuit het veld is veel belangstelling voor de Decision Tools, ook voor andere patiëntengroepen. Momenteel is – met subsidie van het Innovatiefonds zorgverzekeraars een nieuwe decision tool ontwikkeld die ingezet kan worden voor diverse diagnosegroepen. De Transdiagnostische Decision Tool. Doordat veel patiënten die in aanmerking komen voor hoogspecialistische ggz niet altijd een scherp afgebakende diagnose hebben waarvoor een diagnose specifieke Decision Tool ingezet kan worden, is het vermoeden dat een set met generieke kenmerken (de Transdiagnostische Decision Tool) mogelijk afdoende is om te beoordelen of patiënten het best behandeld kunnen worden in de specialistische dan wel hoogspecialistische ggz.

De wintereditie van de #TOPGGz- nieuwsbrief is uit! Lees de nieuwsbrief: https://t.co/KfBldGKwCe In deze editie lees je nieuws van de TOPGGz-afdelingen, zoals reportages, publicaties enz. en blikken we terug op 2018 en kijken we vooruit. Gezellige feestdagen en veel leesplezier! https://t.co/vDYiV98QeD
3 dagen 19 uur geleden
Het #TOPGGz-bestuur feliciteert de afdelingen: Vroege Interventie Buitengewone Ervaringen (VIBE) en De Catamaran, beiden onderdeel @GGzE, met het behalen van het TOPGGz-keurmerk. De afdelingen mogen de komende 4 jaar het keurmerk voeren. https://t.co/EmP40h19Zo
1 week geleden
Al abonnee van de #TOPGGz nieuwsbrief? Rond 10 december komt de wintereditie uit met daarin de ontwikkelingen op het gebied van innovaties, nieuws van de TOPGGz-afdelingen, uitnodigingen voor symposia en meer. Meld je snel aan: https://t.co/WCWqmgseTV
1 week 3 dagen geleden
Wil je ook de ontwikkelingen (o.a. publicaties, onderzoek, innovaties & congressen) van de TOPGGz-afdelingen op de voet blijven volgen? Dat kan! #TOPGGz brengt hierover elk kwartaal een digitale nieuwsbrief uit. Aanmelden kan via: https://t.co/WCWqmgJPLt
1 maand geleden
Interesse in de gratis Decision Tools of de TOPGGz-verwijswaaier? Kom naar de @TOPGGz stand op het #vgctnjc
1 maand geleden
Back to top