de Nederlandse ggz

 

TOPGGz draagt bij aan de ontwikkeling van de hele ggz-sector. Het toewerken naar doelmatigheid (de juiste patiënt op de juiste plaats en tijd) en een efficiënte positionering van topklinische ggz in nauwe en functionele samenwerking met de andere echelons in de ggz is eveneens van belang voor de hele ggz. Daarnaast zijn kennisontwikkeling (innovaties), kennisverspreiding én een positief imago van de sector gemeenschappelijk doelen, waar de verschillende partijen en echelons in de ggz elkaar kunnen versterken. Tot slot zijn alle participerende instellingen van TOPGGz lid van de Nederlandse ggz.

De Nederlandse ggz verzorgt de (politieke) lobby en belangenbehartiging voor haar leden, ook met betrekking tot het realiseren van een adequate en broodnodige bekostiging van topklinische ggz. TOPGGz voorziet de Nederlandse ggz hierbij waar zij kan van inhoudelijke agendapunten. 

Het TOPGGz-bureau houdt kantoor in het gebouw van de Nederlandse ggz, de lijnen zijn kort en de samenwerking is goed. Beide organisaties kijken steeds weer hoe ze deze samenwerking verder kunnen optimaliseren, elkaar kunnen versterken en overlap van activiteiten kunnen voorkomen. Hierover worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. 

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top