Criteria

 

Om het TOPGGz-keurmerk te verwerven, vindt een beoordeling plaats van de te visiteren eenheid die minstens vier jaar gespecialiseerd is in een specifieke patiëntengroep. Er is bij de te visiteren eenheid sprake van een team met een duidelijke visie op haar specialisatie en op de topklinische functies.

De te visiteren eenheid moet een herkenbare organisatorische eenheid zijn en heeft een op continuïteit gerichte omvang die voldoende is voor de uitvoering van alle topklinische functies. De te visiteren eenheid kan ook een zorgprogramma, zorgpad of formeel netwerk zijn rondom een specifieke en duidelijk te beschrijven patiëntengroep. Er moet aantoonbaar sprake zijn van integratie van hoogspecialistische patiëntenzorg, innovatie, patiëntgebonden onderzoek en kennisoverdracht.  

Tijdens de visitatieprocedure wordt getoetst of de te visiteren eenheid voldoet aan alle criteria. Tevens wordt beoordeeld of alle topklinische functies voldoende geborgd zijn voor minimaal vier jaar, de looptijd van het keurmerk.

Het keurmerk kan toegekend worden aan afdelingen van ggz-instellingen, afdelingen psychiatrie van UMC’s of algemene ziekenhuizen en aan formele netwerken waarin verschillende zorgaanbieders structureel samenwerken.

Het keurmerk wordt verkregen voor een periode van vier jaar. Daarna vindt standaard hervisitatie plaats.

Evaluatie 

Elke vier jaar worden de visitatieprocedure en de criteria geëvalueerd op basis van ervaringen bij de afdelingen, ontwikkelingen in de sector en feedback van samenwerkingspartners. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de visitatieprocedure en/of de criteria.

De laatste evaluatie van de visitatieprocedure en de criteria heeft in 2022 plaatsgevonden.

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top