Certificeren met het TOPGGz-keurmerk

Bij elke kerntaak heeft TOPGGz strategische keuzes gemaakt voor de komende vijf jaar. De strategische keuzes voor kerntaak 1, certificeren met het TOPGGz-keurmerk, worden hieronder beschreven.

De certificering van het TOPGGz-keurmerk bij afdelingen uitvoeren op basis van strenge en goed geoperationaliseerde toetsingscriteria en een transparant en betekenisvol visitatieproces. 

De toetsingscriteria en het visitatieproces worden eens in de vier jaar geëvalueerd (eerstvolgende evaluatie gepland voor 2022). De criteria worden indien wenselijk aangescherpt. Naast de beoordeling van de criteria zelf komt meer accent te liggen op de betekenisvolle bijdrage die het visitatieproces kan leveren aan het (door)ontwikkelen van de topklinische functies. Het visitatieproces wordt ook verder geoptimaliseerd. Zo zal, om de efficiency te bevorderen, meer gebruik worden gemaakt van digitale media.

Patiëntenparticipatie en het patiëntenperspectief in zowel het uitvoeren van de topklinische taken door de afdelingen als binnen het TOPGGz-certificeringsproces integreren.

De begeleidingsmogelijkheden voor zorgeenheden die het keurmerk willen verwerven verder uitbreiden. En daarnaast optimale ondersteuning/begeleiding bieden aan afdelingen gedurende het gehele proces van belangstelling tot en met de certificering.

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top