Certificeren

TOPGGz certificeert afdelingen met het TOPGGz-keurmerk. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moet de afdeling hoogspecialistische zorg aanbieden én aantoonbaar voldoen aan veertien criteria. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

De kerntaak certificeren bestaat uit verschillende activiteiten.

Certificering uitvoeren

De certificering van het TOPGGz-keurmerk bij afdelingen uitvoeren op basis van strenge en goed geoperationaliseerde criteria en een transparante en betekenisvolle visitatieprocedure. 

Bekijk de:
- Visitatieprocedure
- Criteria

Visitatieprocedure en criteria evalueren

De visitatieprocedure en de criteria eens in de vier jaar evalueren. De criteria worden indien wenselijk aangescherpt. Naast de beoordeling van de criteria zelf, meer accent leggen op de betekenisvolle bijdrage die de visitatieprocedure kan leveren aan het (door)ontwikkelen van de topklinische functies. Tenslotte de visitatieprocedure verder optimaliseren.

De laatste evaluatie heeft in 2022 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot criteria 2023-2027 en de visitatieprocedure 2023-2027.

 

Patiëntenperspectief integreren

Patiëntenparticipatie en het patiëntenperspectief in zowel het uitvoeren van de topklinische functies door de afdelingen als binnen de TOPGGz-visitatieprocedure integreren.

Afdelingen ondersteunen en begeleiden

De begeleidingsmogelijkheden voor afdelingen die het keurmerk willen verwerven verder uitbreiden. En daarnaast optimale ondersteuning/begeleiding bieden aan afdelingen gedurende het gehele proces van belangstelling tot en met de daadwerkelijke certificering. 

Voorbereiding en begeleiding
Visitatieprocedure
Over de criteria
Toekenning TOPGGz-keurmerk
Contributieregeling
Visitatieweb

Back to top