Bekostiging topklinische functies

Zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden de hoogspecialistische patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling) die geboden wordt op een TOPGGz-afdeling. Dit is patiëntenzorg die zich richt op patiënten (en naasten) met zeer complexe en ernstige klachten voor wie de reguliere zorg geen of te weinig soelaas heeft geboden.

Naast zeer gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voeren TOPGGz-afdelingen ook andere topklinische taken uit. Zij ontwikkelen nieuwe behandelmethoden (innovaties), doen wetenschappelijk onderzoek en dragen hun kennis over aan vakgenoten. Dat doen zij onder andere door consultatie en advies te bieden, lezingen en workshops te houden, hun kennis te delen in kenniscentra en richtlijncommissies. En door wetenschappelijke artikelen en handboeken te schrijven. Het uitvoeren van deze topklinische taken door een TOPGGz-afdeling kosten extra tijd en dus geld. Daarvoor is nu geen betaling geregeld.

Ontwikkelingen

Al langere tijd geven TOPGGz-afdelingen aan dat er knelpunten zijn in de structurele bekostiging van hun topklinische taken. TOPGGz heeft de afgelopen jaren deze knelpunten geïnventariseerd en ter sprake gebracht bij relevante partijen zoals de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland, individuele zorgverzekeraars, MIND, beroepsverenigingen, VWS en de NZA. Samen met al deze partijen, zijn er inmiddels veel stappen gezet om hier een oplossing voor te vinden. Maar nog niet alle knelpunten zijn opgelost.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

patiëntenzorg - Hiervoor is in het Zorgprestatiemodel binnen de ZVW vanaf 1-1-2022 het tarief ‘hoogspecialistische ggz’ opgenomen. Afdelingen die aantoonbaar hoogspecialistische patiëntenzorg bieden, zoals de afdelingen met het TOPGGz-keurmerk, mogen aanspraak doen op dit tarief in de contractonderhandelingen met hun zorgverzekeraars.

Om de contractering hiervan in goede banen te leiden is een handreiking opgesteld. TOPGGz levert hiervoor ieder kwartaal een overzicht aan de zorgverzekeraars van de afdelingen die op dat moment het TOPGGz-keurmerk voeren. Aangezien dit nog een relatief nieuwe bekostigingssystematiek is, wordt er in samenwerking met de Nederlandse ggz goed gekeken hoe dit in de praktijk werkt en worden eventuele knelpunten aangekaart.  

innovatie, wetenschappelijk onderzoek, kennisverspreiding - De structurele kosten die een TOPGGz-afdeling maakt voor innovatie, wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding worden nu (nog) niet bekostigd. In september 2023 is besloten dat voor deze activiteiten ook bekostiging gerealiseerd moet worden. De structurele kosten voor deze taken zullen verdisconteerd worden in het tarief hoogspecialistische ggz.

consultatie en advies - Voor de kosten van een TOPGGz-afdeling voor hun consultatie en advies diensten bestaat in de ZVW nu geen betaaltitel. In september 2023 is besloten dat hiervoor een bij de praktijk passende oplossing gezocht moet worden.  

De volgende stap is onderzoek naar de kosten voor deze taken. Dit wordt meegenomen in het bredere kostprijsonderzoek door de NZa in 2024 en 2025, waarna deze per 1 januari 2026 geeffectueerd worden. Tot 2026 kunnen deze kosten in de contractbesprekingen worden ingebracht.
De precieze uitwerking voor de dagelijkse praktijk van TOPGGz-afdelingen is nog niet bekend. Maar de beslissing dat bekostiging nodig is voor alle topklinische taken is sowieso belangrijke erkenning voor het werk dat door TOPGGz-afdelingen verricht wordt!

Jeugdwet: Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Namens alle gemeenten maakt de VNG afspraken met aanbieders met een essentiële landelijke specialistische functie in de jeugdzorg. Deze hulp bedient kleine aantallen kinderen en jeugd met uit het hele land waarvoor regionaal geen alternatief beschikbaar is. De TOPGGz-afdelingen voor hoogspecialistische kinder- en jeugdpsychiatrie zijn allen gecontracteerd via dit LTA op basis van hun TOPGGz-keurmerk. Dit tarief is bedoeld voor de kosten van alle topklinische taken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de subsidieregeling via deze website of de TOPGGz-nieuwsbrief. Aanmelden voor de TOPGGz-nieuwsbrief kan hier

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top