Start volgende fase consultatieproject TOPGGz en CCE

TOPGGz en CCE werken samen om de rol van consultatie in de ggz te versterken. Door het toevoegen van kennis en kunde aan bestaande behandelrelaties, wordt een nieuw perspectief op herstel gevonden en doorverwijzing van patiënten zoveel mogelijk voorkomen.

Perspectief creeer je samen

In fase 1 van het samenwerkingsproject hebben TOPGGz-afdelingen en CCE-coördinatoren rond vijf patiëntengroepen in elkaars ‘consultatiekeuken’ gekeken. De conclusie was dat het delen van kennis en kunde door samen te werken in consultaties in de praktijk veel meerwaarde oplevert. Het (eerder) stellen van een consultatievraag kan voor veel patiënten betekenen dat hun lopende behandeling een beter resultaat heeft of stagnatie voorkomen wordt. Daarom nemen CCE en TOPGGz het initiatief om te werken aan meer bekendheid van de diverse consultatiemogelijkheden voor complexe problematiek en meer bewustwording over dit thema bij behandelaren in de (s)ggz.

Met grote betrokkenheid van medewerkers van TOPGGz-afdelingen en CCE, maar ook vanuit NVvP, P3NL en V&VN en met steun van MIND, is nu gestart met de volgende projectfase (‘fase 2’). Hierin worden het consultatielandschap, het proces en de randvoorwaarden van consultatie beschreven, zodat voor professionals duidelijk is waar zij met hun consultatievragen terecht kunnen en hoe dat praktisch werkt. Daarbij worden ook de resultaten gebruikt die zijn opgehaald bij de op het NVvP-voorjaarscongres uitgevoerde enquête. Op het TOPGGz-congres van 4 oktober worden de eerste resultaten van projectfase 2 gepresenteerd.

Enquête NVvP-congres
Om op korte termijn consultatie en advies onder de aandacht te brengen bij behandelaren in de (s)ggz en zo het bewustzijn te vergroten, ondernemen TOPGGz en CCE allerlei initiatieven. Zo hebben zij samen een enquête afgenomen op het NVvP-voorjaarscongres in maart 2023. Behalve aandacht voor consultatiemogelijkheden, was een tweede doel relevante input ophalen voor het samenwerkingsproject.

Aan bezoekers van het congres zijn vragen gesteld over consultatie, hoe het werkt, wat er wel en niet gebeurt en kan, wat belemmeringen zijn en wat verbeteringen in het proces kunnen zijn.

Highlights resultaten
De enquête leidde tot geanimeerde gesprekken met de vijftig respondenten over hun persoonlijke ervaringen met consultatie en vele nuttige verbetertips.

De meest genoemde vorm van consultatie (ruim 62%) is collegiaal advies van directe collega’s. Met enige ruimte ertussen volgt daarna inzet van het persoonlijk extern netwerk (18%) en 8% overweegt consulteren van een andere instelling of CCE.

Medicatie, diagnostiek, systemische vraagstukken, doorverwijsmogelijkheden, euthanasie, onduidelijke richtlijnen, huisartsen en complexe problematiek zijn veelvoorkomende onderwerpen bij consultatie.

Belemmeringen om consultatie te vragen gaan vaak en vooral over tijd, geld en toegang; waar kun je terecht? hoe werkt dat? Hierbij speelt het persoonlijke netwerk ook weer een rol. Zeker wanneer je iemand niet persoonlijk kent, voelt het als  een extra drempel om diens tijd te vragen, is de veel gehoorde reactie.

Drempels om consultatie te vragen kunnen volgens de respondenten verlaagd worden door bijvoorbeeld een online overzicht van organisaties van consultatiemogelijkheden, meer laagdrempeligheid binnen organisaties voor collegiale vragen en advies, het faciliteren van netwerken en de TOPGGz-waaier. Ook is er behoefte aan inzicht in de praktische kant van consultatie. Informatie hierover verlaagt de drempels om consultatie te vragen.

In fase 2 van het samenwerkingsproject worden praktische producten gemaakt die aansluiten bij de vragen en drempels in de praktijk.

Presentatie eerste resultaten
Op het TOPGGz-congres op 4 oktober, dat volledig in het teken staat van consultatie en advies, worden de producten gerealiseerd in fase 2 van het samenwerkingsproject gepresenteerd.

Tijdens het VGCt-congres op 2 en 3 november zijn TOPGGz en CCE beiden met een stand op de expositie aanwezig zijn. De enquête zal hier opnieuw worden afgenomen onder congresdeelnemers met als doel informatie ophalen voor het samenwerkingsproject en het vergroten van het bewustzijn voor het thema consultatie.

Voor vragen over consultatie en/of het samenwerkingsproject kun je contact opnemen met Monique van Bueren.

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top