Implementatieplan TDDT18+ beschikbaar

In opdracht van Stichting Topklinische GGz is een implementatieplan ontwikkeld voor de Transdiagnostische Decision Tool voor volwassenen (TDDT18+). Dit implementatieplan helpt ggz-instellingen en (kandidaat-) TOPGGz-afdelingen om de TDDT18+ structureel te gebruiken, zodat indicatiestelling voor de topreferente zorg op gevalideerde wijze onderbouwd kan worden.

Juiste tijd en plaats

Zoals de naam zegt, is de TDDT18+ bedoeld voor patiënten met uiteenlopende klachten en aandoeningen. Bij het ontwerp is deze gevalideerd voor patiënten met somatische symptoomstoornissen, PTSS, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angststoornissen. De verwachting was dat deze Decision Tool ook voor patiënten met andere problematiek bruikbaar is.
 
Om bruikbaarheid voor andere doelgroepen te verifiëren, dient een kwalitatieve validatie uitgevoerd te worden. De validatie en de eisen waaraan deze moet voldoen zijn opgenomen in het implementatieplan. Het implementatieplan is getoetst bij patiënten met deze kenmerken:

- ernstige, meervoudige, zeldzame, onbegrepen of therapieresistente stoornis in de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag;
- alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen;
- ernstige verslaving en ernstige psychiatrische aandoeningen;
- ADHD;
- ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Deze toetsing was mogelijk dankzij de zeer gewaardeerde medewerking van Centrum voor Neuropsychiatrie en Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen (Vincent van Gogh), Centrum Dubbele Problematiek (CDP) en Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen - PsyQ Haaglanden (Parnassia Groep) en het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (Mondriaan).

Het implementatieplan is gemaakt door Maud Custers (Vincent van Gogh) in het kader van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog. TOPGGz is zeer content met deze praktische handreiking om verwijzers en patiënten te helpen bij het vinden van de juiste zorg op de juiste plaats.

Bekijk hier het implementatieplan en alle decision tools.

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top