Topklinisch centrum Transitiepsychiatrie

Mondriaan

Wij werken aan deze pagina en vullen de informatie zo snel mogelijk aan!

Het Topklinisch centrum Transitiepsychiatrie houdt zich bezig met psychische/psychiatrische behandeling binnen het grensgebied tussen de kind- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar. Zij biedt diagnostiek en ambulante behandeling aan deze jongeren met veelal een complexe combinatie van stemmings-, angst-, verslavings-, ontwikkelings-, psychotische, persoonlijkheids-problematiek en soms op jonge leeftijd vastgestelde ontwikkelingsproblematiek en/of eetstoornissen. Daarnaast is er vrijwel altijd sprake van klachten op andere levensgebieden zoals educatie, financiën of de relationele sfeer. Een groot deel van de patiënten heeft een trauma en/of suïcidale gedachten. 

Hoofd- en sublocatie

Kloosterkensweg 8
6419 PJ Heerlen

Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht

Leeftijdscategorie
13-18 jaar
19-25 jaar
Beschrijving

Het Topklinisch centrum Transitiepsychiatrie houdt zich bezig met psychische/psychiatrische behandeling binnen het grensgebied tussen de kind- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar. Zij biedt diagnostiek en ambulante behandeling aan deze jongeren met veelal een complexe combinatie van stemmings-, angst-, verslavings-, ontwikkelings-, psychotische, persoonlijkheids-problematiek en soms op jonge leeftijd vastgestelde ontwikkelingsproblematiek en/of eetstoornissen. Daarnaast is er vrijwel altijd sprake van klachten op andere levensgebieden zoals educatie, financiën of de relationele sfeer. Een groot deel van de patiënten heeft  een trauma en/of suïcidale gedachten. 

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top