Sinai Centrum

Arkin

Het Sinai Centrum is een landelijk behandel- en expertisecentrum voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) en trauma-gerelateerde klachten, veelal veroorzaakt door oorlog, ander geweld, of traumatische gebeurtenissen vroeg in de jeugd. Zowel klinische als poliklinische behandeling wordt geboden voor volwassenen vanaf 18 jaar. Binnen het Sinai Centrum is er uitdrukkelijk aandacht voor de culturele achtergrond, de context waarbinnen de cliënt zich bevindt en de impact en doorwerking van PTSS op naasten/het gezin, soms over de generaties heen.

Hoofd- en sublocatie

Laan van de Helende Meesters 2
1186 AM Amstelveen

Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort

Arthur van Schendelstraat 800
3511 ML Utrecht

Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam

Strekkerweg 77
1033 DA Amsterdam

Roeterstraat
1018 WE Amsterdam

Website

Leeftijdscategorie
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Cliënten bij het Sinai Centrum worden gekenmerkt door ernstige PTSS, in de meeste gevallen als gevolg van multiple traumatisering. Naast PTSS is vaak sprake van suïcidaliteit, dissociatieve beelden, impulsdoorbraken/ agressie, hoog middelen- en medicatiegebruik en persoonlijkheidsproblematiek. Naast deze zware psychiatrische beelden is er vaak ook sprake van een maatschappelijke kwetsbaarheid. Veel cliënten hebben problemen op het gebied van werken/of inkomen, huisvesting, weinig dagbesteding en een beperkt sociaal netwerk.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

PTSS diagnose. PCL-5 score >33

DSM V classificatie

DSM V classificatie    Posttraumatische Stress-Stoornis (PTSS)

Behandeling
Ambulant
Crisisopvang
Klinisch (open)
Beschrijving

Het Sinai Centrum biedt behandeling aan cliënten waarbij - ten gevolge van hun meervoudige problematiek - andere zorgaanbieders terughoudend zijn met het aanbieden van traumaverwerkende behandeling en/of bij wie een specialistische traumabehandeling elders onvoldoende effectief is gebleken/ de behandeling stagneert. 
Het centrum beschikt over innovatief behandelaanbod, een grote variëteit in intensiteit van traumabehandeling waardoor genuanceerde op- en afschaling mogelijk is, specifiek geprotocolleerd en tijdgebonden behandelaanbod voor veteranen en behandelaanbod voor comorbide problematiek. Verder is er nadrukkelijke aandacht voor de context van de patiënt en de impact van PTSS op het gezin.
 

Naam en beschrijving
Traumabehandeling in combinatie met persoonlijkheidsstoornisbehandeling
Doelgroep

Volwassen cliënten met PTSS en een persoonlijkheidsstoornis

Methodiek

Gelijktijdige inzet van persoonsgerichte behandelingen
(schematherapie, SFT en DGT) naast traumatherapieën (EMDR,
ImRs).
 

Effectiviteitsonderzoek

PROSPER studie, waarin 2 RCTs en een MRI-studie worden uitgevoerd

Naam en beschrijving
VIBU, Intensieve behandel unit voor veteranen met gelijktijdige behandeling van zowel PTSS, persoonlijkheidsproblemen als middelengebruik
Doelgroep

Veteranen met PTSS

Methodiek

Triple-diagnose behandeling voor PTSS-middelen-
persoonlijkheidsproblemen met dialectische gedragstherapie
(DGT) in combinatie met hoog-intensieve trauma verwerkende
therapie (TVT). Het behandelklimaat wordt door het gehele team van behandelaars en 24-uursdienst uitgedragen door training in
DGT en exposure-in-vivo

Effectiviteitsonderzoek

Uit een eerste evaluatie op basis van de ROM bleek een positief behandeleffect op PTSS bij deze voorheen ‘uitbehandelde’ veteranen.
 

Uitstroomcriteria

Bij het Sinai Centrum is de standaard behandelduur voor een poliklinische PTSS-behandeling vastgesteld op 20 zittingen van 75 minuten. Leidend hierbij is de mate van afname van de PTSS-klachten. Tijdens de behandeling wordt bij de evaluatie d.m.v. vragenlijsten geanalyseerd in hoeverre er sprake is van een behandeleffect. Bij het uitblijven van behandeleffect is de eerste stap om van trauma-verwerkende techniek te veranderen. Een mogelijke vervolgstap is om de intensiteit van de behandeling te verhogen (behandelfrequentie naar meerdere sessies per week), medicatie toe te voegen of vaktherapie toe te voegen naast de trauma-verwerkende therapie.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

OQ-45 en PCL-5

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Het Sinai Centrum is op maandag en woensdag bereikbaar voor vragen over second opinions en consultaties.

  • Maandag (9:30-10:00 uur): Kathleen Thomaes, psychiater/manager behandelzaken. Tel: 06-526 485 38 
  • Woensdag (17:00-17:30 uur): Yvonne Merkies, klinisch psycholoog/manager behandelzaken. Tel: 06-257 510 96
Naam
Dr.
Kathleen
Thomaes
Specialisatie

PTSS-behandeling i.c.m. persoonlijkheidsproblematiek en PTSS bij veteranen

Contactgegevens

020 – 545 7200

Naam
Dr.
Anton
Hafkenscheid
Specialisatie

Eerste- en tweedegeneratie problematiek, intergenerationele overdracht en de invloed van de therapeutische relatie op behandeluitkomsten

Contactgegevens

033 800 7100

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Het Sinai Centrum is op maandag en woensdag bereikbaar voor vragen over second opinions en consultaties.

  • Maandag (9:30-10:00 uur): Kathleen Thomaes, psychiater/manager behandelzaken. Tel: 06-526 485 38 
  • Woensdag (17:00-17:30 uur): Yvonne Merkies, klinisch psycholoog/manager behandelzaken. Tel: 06-257 510 96
Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Gemiddelde ΔT score van de PCL-5 11,5 en bij de OQ-SD 8.0 (gelijk aan een binnengroep effect grootte van Cohen's d = 1,15 voor de PCL-5 en Cohen's d = 0.80 voor de OQ-SD) wat wijst op een groot effect. 

Met welk instrument worden de effecten gemeten

PCL-5 en OQ-45

Met welke frequentie

Bij poli tijdens evaluatiemomenten, tenminste bij zitting 5, 10, 15, 20 (TFT doelgroep).
Bij VIBU (12 weken): start, tussen en eind opname.

Beschrijving overige resultaten

Bij afronding van iedere zorgtoewijzing wordt naar iedere cliënt de Consumer Quality Index toegestuurd om de cliënttevredenheid uit te vragen. Ook wordt cliënten gevraagd een beoordeling op Zorgkaart Nederland in te vullen.

In 2021 waren de uitkomsten:
CQ-I: 8,4
Zorgkaart Nederland: 9
 

Naam
Prof.dr.
Edwin
de Beurs
Specialisatie

Behandeleffectiviteit & gebruik ROM in de spreekkamer

Naam
Prof.dr.
Jack
Dekker
Specialisatie

Evidence based psychologische behandelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg

Naam
Dr.
Kathleen
Thomaes
Specialisatie

PTSS-behandeling i.c.m. persoonlijkheidsproblematiek en PTSS bij veteranen

Naam
Dr.
Ellen
Vogel
Specialisatie

Therapiedoseringsvraagstukken bij zorgprogrammering van PTSS

Beschrijving onderzoek

Met PROSPER  (Prediction and Outcome Study in PTSD and Personality Disorders) wordt onderzocht of cliënten met een PTSS en persoonlijkheidsproblematiek meer baat hebben bij traumabehandeling óf bij geïntegreerde trauma- en persoonlijkheidsbehandeling. 

Verwachte einddatum
01-07-2023
Naam hoofdonderzoeker
Kathleen Thomaes
Beschrijving onderzoek

Het doel van het project Ouderschap bij PTSS is om de invloed van PTSS op het ouderschap beter te begrijpen en problemen bij ouders en kinderen te voorkomen. 

Verwachte einddatum
01-12-2024
Naam hoofdonderzoeker
Laurien Meijer
Auteur(s)
Boot K, Wiebenga JXM, Eikelenboom M, van Oppen P, Thomaes K*, van Marle HJF, Heering HD
Tijdschrift
Comprehensive Psychiatry
Datum
Januari 2022
Auteur(s)
Carlijn Wibbelink, Christopher Lee, Nathan Bachrach, Sarah Dominguez, Thomas Ehring, Saskia van Es, Eva Fassbinder, Sandra Köhne, Magda Mascini, Marie-Louise Meewisse, Simone Menninga, Nexhmedin Morina, Sophie Rameckers, Kathleen Thomaes*, et al.
Tijdschrift
Trials
Datum
November 2021
Auteur(s)
Aishah Snoek* , Jelle Nederstigt , Marketa Ciharova , Marit Sijbrandij , Anja Lok , Pim Cuijpers , Kathleen Thomaes*
Tijdschrift
European Journal of Psychotraumatoly
Datum
Juni 2022
Titel presentatie
Behandeling van comorbiditeit bij PTSS
Naam professional
Kathleen Thomaes
Datum
7 oktober 2021
Naam en plaats congres
Psychotraumatisering 2021, Amsterdam

Ervaring van patiënten/naasten

Ik ben alleen maar positief over de behandeling en behandelaars. Het was heel professioneel en voelde direct veilig. Ik heb mijn leven weer terug. Top instelling en personeel. - Zorgkaart Nederland

Ik heb een hele prettige ervaring gehad bij Sinai. Er werd goed naar me geluisterd en ik heb veel vooruitgang kunnen maken met mijn klachten. – Zorgkaart Nederland 

Zeer tevreden over de behandeling en de behandelaren. Goede communicatie en je wordt gezien en gehoord. Ze nemen de tijd en ruimte voor je. Als er meer hulp nodig is krijg je deze en wordt er samen met je gekeken wat je nodig hebt om weer verder te kunnen. Ervaren hulpverleners op het gebied van trauma. – Zorgkaart Nederland 

Back to top